Bilimsel Yayınlar

pandemi

Pandemi ve Özel Gereksinimi Olan/ Risk Altındaki Çocuklar

a

Bu çalışma, çocuk ve ergen psikiyatrlarının Türkiye'de özel gereksinimi değerlendirme sürecinde Entellektüel Yeti Yitimi ve Bilişsel Gelişim Geriliği’ni raporlamada karşılaştıkları zorlukları tespit etmeyi amaçlamıştır

Bu çalışma otistik çocuklarda görülebilecek nörolojik bozuklukları

Bu çalışma otistik çocuklarda görülebilecek nörolojik bozuklukları değerlendirme ve tanılamada elektroensefalografi (EEG), kraniyal manyetik rezonans görüntülemenin (kMRG) yeri ve tetkik amacıyla nasıl kullanıldığını araştırmak amacıyla planlandı.

aa

Bireyler, yaşamları boyunca olumsuz durumlarla karşı karşıya gelmektedirler. Hata yapmak, güç durumlar karşısında kalmak insanın varlığına tabiidir. Buradan hareketle bazı bireyler hata yaptıklarında kendilerini acımasızca yargılamaktadır

ERKEN ÇOCUKLUK ENVANTERİ

Bu çalışmada DSM-IV tanı sınıflamasına göre ruhsal bozuklukları değerlendiren Erken Çocukluk Envanteri-4 ebeveyn formunun (EÇE-4:EF) geçerlik ve güvenirliğinin araştırılması amaçlanmıştır

Okul Öncesi Kaynaştırma Öğrencileri ile İlgili Akran

Kaynaştırma öğrencilerinin çevreleri tarafından nasıl algılandıkları bu çocukların eğitimi, öz güvenleri, akran ilişkileri ve ruhsal gelişimleri açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitime devam eden normal gelişimdeki çocukların, sınıflarındaki kaynaştırma öğrencisi ile ilgili algılarını resimleri ile değerlendirmek, kaynaştırma ile ilgili veli ve öğretmen algısını ölçmektir.

Nörofi bromatozis Tip 1 Tanılı Çocuklarda Annelerin Değerlendirmesine

Bu çalışmada, Nörofibromatizis tip1 (NF1) tanısı olan çocuklarda sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin ölçülmesi ve NF1 hastalığına özgü bulgu ve komplikasyonlar başta olmak üzere yaşam kalitesi üzerine etki eden faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.

Psychological aspects of outbreaks scale (PAOS): A validation study

The aim of this study was set to develop a measurement tool to understand adults’ attitudes towards pandemic and to provide evidence of its validity and reliability.