“Gelişimsel Bakış Açısıyla Davranış Sorunları, Psikososyal Problemler ve Ruhsal Bozukluklar” konusunda detaylı bilgiyi Konu Çocuk Olunca Kitabında bulabilirsiniz.

“Çatışmalı Ailelerde Ebeveynlere Yönelik Bilşsel Davranışçı Terapi” konusunda detaylı bilgiyi Geçmişten Geleceğe Bilişsel Davranışçı Terapi Kitabında bulabilirsiniz.

Değerli Mücahit Öztürk hocamızla birlikte “Çocuklarda DEHB ve Dürtüsellik” konularını oldukça detaylı ele aldığımız kitabımız, profesyoneller, aileler ve öğretmenler iyi bir kaynak oldu.

https://www.linkedin.com/posts/%C5%9Faziye-senem-ba%C5%9Fg%C3%BCl-a8a70062_pandemide-%C3%BC%C3%A7-kitap-activity-6690971061829279745-SIl6