Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Esin, I. S., Öğütlü, H., Büyükdeniz, A., Babadağı, Z., Dursun, O. B., & Başgül, Ş. S. (2020). Heyet Raporu Değerlendirme Sürecinde Çocuk ve Ergen Psikiyatristlerin Yaşadıkları Zorluklar. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ; 9(2),163-171.
 2. Başgül,Ş, S., Luş,M. G., Hashimov, A. (2020). Electroconvulsive therapy in an adolescent with bipolar disorder, substance use, and body dysmorphic disorder comorbidity: case report. Neurocase, 51-54.
 3. Başgül, Ş.S., Bekar, B., & Luş, M.G. (2020). Associations between computer game addiction and attention deficit and hyperactivity disorder – An emprical study. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 122-128.
 4. Demez, M., Basgul, S. S. & (2020) Examining the relationship between self-harmful behavior and negative automatic negative automatic thinking in adolescents. JCBPR.
 5. Kurtoglu, M. & Basgul, . S. S. (2020). Koruyucu faktör olarak öz-şefkat üzerine bir derleme çalışması. JCBPR.
 6. Koca,A., Başgül,S., Yay,M. (2019). Comparison of death and state-trait anxiety levels in mothers of disabled children and non-disabled children. Düşünen Adam, 58-64.
 7. Şener,Ö., Tutlu,M.G., Başgül,Ş.S. (2019). Gelişim geriliği olan çocukların annelerinin suçluluk ve utançç düzeyleri ile yaşam doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 36-55.
 8. Teken, M , Luş, M , Başgül, Ş . (2019). Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran çocuk ve ergenlerde fiziksel sebep bulunanlarla bulunmayanlar arasındaki depresyon, anksiyete ve somatizasyon değerlerinin karşılaştırılması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 9-14.
 9. Toker,M., Başgül,Ş,S., Özaydın,L. (2019). Determination of family needs of mothers of children with down syndrome their opinions regarding sense of social support. Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education, 651-676.
 10. Karacetin GArman ARFis NPDemirci EOzmen SHesapcioglu STOztop DTufan AETural UAktepe EAksu HArdic UABasgul S…. et al. Prevalence of Childhood Affective disorders in Turkey: An epidemiological study. J Affect Disord 1;238:513-521,2018
 11. Şaziye Senem Başgül, Büşra Rışvanlı, Gülcan Başar, Feyza Topçu. Okul Öncesi Kaynaştırma Öğrencileri ile İlgili Akran, Veli ve Öğretmen Algılarının İncelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 3:1;17-31,2018
 12. Güler ASdo Rosário MCAyaz ABGökçe SYulaf YBaşgül SÖzcan ÖKarabekiroğlu KMunir KBeşiroğlu LYazgan Y. “Psychometric properties of the DY-BOCS in a Turkish sample of children and adolescents” Comprehensive Psychiatry (ISI) 65:15-23,2016
 13. Ayaz AB, Ayaz M, Gökçe S, Başgül ŞS. Factors related to diagnostic persistence of attention deficit/hyperactivity disorder in Turkish children and adolescents. Int J Psychiatry Clin Pract (ISI). 20(2):77-82, 2016
 14. Ş.S. Başgül  “Aripiprazole use in Children and Adolescents: A Public Hospital Child Psychiatry Outpatient Department’s Experience” Bulletin of Clinical Psychopharmacology (ISI) 24(1):31-38,2014
 15. Saltık S, Sözen HG, Başgül ŞS, Karatoprak EY, İçağasıoğlu A. “Pregabalin Treatment in a Case with Complex Regional Pain Syndrome” Pediatric Neurology (ISI) 15(1),2014
 16. Satık S., Başgül S.Ş. Nörofibromatozis Tip 1’li Çocuklarda Annelerin Değerlendirmesine Göre Yaşam Kalitesi. Türk Psikiyatri Dergisi (ISI) 24(1),2013
 17. Satık S., Başgül S.Ş. “Neurological Disorders Combined with Autismin in Children”. Nobel Medicus (ISI) 8(3): 113-120,2012
 18. Ş.S. Başgül, Saltık S. Neuroleptic Malignant Syndrome Due to Risperidon Treatment in a Child: A Case Report. Bulletin of Clinical Psychopharmacology (ISI) 22(1):75-78, 2012
 19. M. Ayaz, A.B. Ayaz, Ş.S. Başgül, I. Karakaya, Ş.G. Şişmanlar, A. Yar, E. Şentürk, S. Dikmen. 3-5 Yaş Grubu Kurum Bakımındaki Çocuklarda Ruhsal Hastalık Sıklığı ve İlişkili Etmenler. Türk Psikiyatri Dergisi (ISI), 23(2):82-88, 2012
 20. Basgul S.S., O.S. Uneri, N.C. Memik, “Parents’ Perception of The Quality of Life of Children with Intellectual Disabilities”, The Turkish Journal of Pediatrics (ISI), 541-546 pp., 2011
 21. Basgul S.S., Etiler N, Memik NC, Coskun A, Agaoglu B. “Frequency and correlates of psychiatric disorders in early childhood:A study of population and clinical samples in Turkey”, The Turkish Journal of Pediatrics (ISI), 53(6):666-679, 2011
 22. Kose S., Aslan Z., Basgul S.S., Sahin S., Yılmaz S., Cıtlak S., Tezcan A.E. “The forensic cases applied to an education and research hospital’s child psychiatry department”, Anatolian Journal of Psychiatry (ISI), 221-225 pp, 2011
 23. Basgul S.S., Uneri O.S., Akkaya G.B., Etiler N., Coskun A., “Assessment of Drawing Age of Children in Early Childhood and Its Correlates”. Psychology, 376-381 pp, 2011
 24. Copur M., Arpacı B., Basgul S.S. “Is high dose risperidone an option for treatment-resistant Tourette Syndrome?” Archives of Neuropsychiatry (ISI), 206-208 pp., 2009

Çocuk Ruh Sağlığı Uzmanlığı öncesi yayın

 1. Over HH, Ulgen S, Tuğlular T, Tezel A, Avşar E, Geyik G, Başgül S, Sayhan N, Ulusoy N, Kalayci C, Tözün N.” Thrombophilia and inflammatory bowel disease: does factor V mutation have a role?”Eur J Gastroenterol Hepatol  (ISI). 10(10):827-9, 1998.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan  bildirileri:

 

 1. Ş.S. Başgül, H. Akkaya Yilmaz. Studying the content of thinking of individuals with high functioning autism. Poster Presentation. IACAPAP 2018 23-27 July 2018, Prague.
 2. A. Koca, S.S. Basgul. Evaluating the differentiation between the death anxiety and state anxiety levels of mothers with and without a disabled child. Research symposium: Children with special needs: latest researches from Turkey. IACAPAP 2018 23-27 July 2018, Prague.
 3. SS Basgul. Okul Öncesi Çocuklarda Psikofarmakolojik Yaklaşımlar Paneli içerisinde “okul öncesi gelişimsel bozukluklar ve mental retardasyon” sözlü sunumu. 10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi 25-29 Nisan 2018.
 4. SS Basgul. Olgu Sunumu: Çocuk ve ergenlerde EKT uygulamaları. 10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi 25-29 Nisan 2018.
 5. Duran Arslan, Mehmet Özsarı, Kerem Arda, Mustafa Altuntaş, Şaziye Senem Başgül. İki Otizmli Yüzücünün Açık Deniz Yüzme Yarışındaki Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi. International Conference on sports for all and wellness, sözel bildiri, 05-08 Nisan 2018, Alanya.
 6. SS Basgul, D Mutlu, Y Alanay. The Process of How Mothers with Down Syndrome Children Learn About the Diagnosis” 2. IDPA Congress (International Developmental Pediatrics Association Congress), Sözel bildiri. 7-10 Aralık 2017, Mumbai, India.
 7. Şaziye Senem Başgül. Posttraumatic stress disorder level of child and adolescent refugees from Syria and Iraq. 17th International ESCAP Congress. 9-11 July 2017.
 8. Şaziye Senem BAŞGÜL. Abuse in Children at Risk. Child Abuse and Child Protection Workshop. 9. International Congress on Psychoparmacology and 5. International Symposium on Child and Adolescent Psychoparmacology. 26-30 Nisan, 2017, Antalya.
 9. Şaziye Senem BAŞGÜL. Sosyal, Duygusal Gelişim ve Çarpan Etkileri, panel. Uluslararası Okul Temelli Olumlu Davranış Geliştirme ODGE Sempozyumu, Değişime Doğru. 15Haziran 2016, İstanbul.
 10. Şaziye Senem Başgül. Engellinin Cinsel Yaşamı, Konferans. 6. Uluslararası “Cerebral Palsy” ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi. 26-27 Şubat 2016, İstanbul.
 11. Şaziye Senem Başgül. Cinsel Gelişim, panel. 6. Uluslararası “Cerebral Palsy” ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi. 26-27 Şubat 2016, İstanbul.
 12. S Başgül, E Çöp, M Coşkun. 6. Uluslarası Psikofarmakoloji Kongresi, Uzmanla Buluşma Saatleri Konferansı (tartışmacılar: M Öztürk, K Gürkan) dahilinde “OKB olan çocuk ve ergenlerde tedavi güçlükleri ve baş çıkma yolları”, 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 13. SS Basgul. ICECI 2014 Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi dahilinde “Gelişimsel geriliği olan çocuklarda güncel tanılama kriterlerine göre tanı ve ayırıcı tanıların tartışılması” konferansı. 3-6 Nisan 2014, Antalya.
 14. Y Yazgan, S Başgül. 5. 6. Uluslarası Psikofarmakoloji Kongresi, Kurs dahilinde “Çocukluktan Erişkinliğe Otistik Spektrum Bozukluğunda Farmakolojik Tedavi”,30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya.
 15. B Semerci, SS Başgül, ÖŞ Üneri, B Taşkın. Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi dahilinde “Çocuklarda endikasyon dışı antipsikotik kullanımı”. 28 Haziran-1 Temmuz 2011, İstanbul.
 16. S.S.Basgul, O.S.Uneri, 14th International Congress of ESCAP -European Society for Child and Adolescent Psychiatry konferansı dahilinde “14th International Congress of ESCAP -European Society for Child and Adolescent Psychiatry,Supplement” bildiri kitapçığındaki “Use of Aripiprazole in children and adolescents: Case reports”, 223 pp., Haziran, 2011, Helsinki, Finlandiya.
 17. S.S. Basgul, S. Saltık, A. Beyhun. “Attention deficit hyperactivity disorder in Turkish preschool children”.  4. World Congress on ADHD, 26-29 May 2011, Berlin.
 18. S.S. Başgül, N. Cakın Memik. “The assessment of quality of life perception in mentally retarded children:apreliminary study”. ESCAP, 22-26 August, 2009, Budapest.
 19. Ş.S. Başgül, Z. Özenel, Ö.Ş. Üneri, N. Çakın Memik, V. Demirkıran, II. İzmir Uluslararası Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu konferansı dahilinde “II. İzmir Uluslararası Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu” bildiri kitapçığındaki “Zihinsel Engelli Çocuklarda yaşam Kalitesi Algısının Değerlendirilmesi”, S-4 pp., Ekim, 2008, İzmir, Türkiye.
 20. M. Çapur, S.S. Basgul.  “Case a Report of  Patient with Tourette Syndrome”. 18 th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), April 30- May 3 2008, İstanbul.
 21. S.S. Basgul, N. Etiler, A. Coşkun, B. Ağaoğlu, I. Karakaya. “The Reliability and Validity of the Turkish Version  of Early Childhood Inventory-4 (ECI-4) Parent Form”. 18 th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), April 30- May 3 2008, İstanbul.
 22. E. K. Orhan, S. Basgul, Z. Yapıcı, O.S. Uneri, M. Eraksoy, VI International Congress on Headache in Children and Adolescents konferansı dahilinde “Abstracts of the VI International Congress on Headache in Children and Adolescents” bildiri kitapçığındaki “Classification of Childhood Headaches and Evaluation of Depression, Anxiety and Self Respect Scales”, 67 pp., Viyana, Avusturya, Nisan 2004.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri: 

 1. N Taşpınar Göveç, Ş.S Başgül. Psikodrama ve Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemi ile Grup Çalışmasının Sınav Kaygısı Üzerindeki Etkileri. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6(1):22-30,2017
 2. Ş.Ş Başgül, S Satık. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Özürlü Çocuk Heyetinin 2010 yılı Verileri. Göztepe Tıp Dergisi Temmuz 2012
 3. Ş.S. Başgül, Saltık S. İlk Tanısı Otizm olan bir Becker Muskuler Distrofi Olgusu.  Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 25:74-77, 2012
 4. Ş.S. Başgül, A. Güven, P. İşgüven, M. Yıldız, H. Kırmızıbekmez, N. Cebeci, H. Okur. Cinsel Gelişim Bozukluklarının Psikiyatrik Değerlendirmesi: Olgu Serisi. Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Dergisi 18(3):175-183;2011
 5. Ş.S. Başgül, L. Balcı, H.C. Elmi. Anne mi, Abla mı, Baba mı, Dede mi?: Ensest Olgu Sunumu. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, 91-96 pp., 2010
 6. Ş.S. Başgül, S. Kartal, H.C. Elmi. Netherton Sendromunun Psikiyatik Bulguları. Göztepe Tıp Dergisi 138-141 pp., 2010
 7. Ş.S. Başgül, N. Etiler, N.Ç. Memik, A. Coşkun, B. Ağaoğlu. Erken Çocukluk Envanteri-4 Ebeveyn Formu (EÇE-4) Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 83-92 pp., 2009 (En iyi makale ödülü, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2009
 8. .E.K. Orhan, S.S. Başgül, Z. Yapıcı, Ş.Ö. Üneri, M. Eraksoy. Çocukluk Çağı Başağrılarının Sınıflandırılması ve Depresyon, Anksiyete, Benlik Saygısı Ölçeklerinin Değerlendirilmesi. Türk Nöroloji Dergisi, 601-619pp., 2205
 9. S. Başgül, O. Özdoğan, C. Kalaycı. Kronik C Hepatitinde Tedavi. Aktüel Tıp Dergisi 165-168pp., 1997

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirileri:

 1. Akkaya Yılmaz, H., Başgül, Ş.S.& Dinçer, D. (2018). Yüksek İşlebli Otizmki Bireylerde Düşünce İçeriğini İncelemek. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Mayıs 2018, İstanbul.
 2. .Karayağmurlu, A., Topçu, F.& Başgül, Ş.S. (2018) The Effect of Psychoeducation on Psychology Student’s Beliefs About Medicines. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Mayıs 2018, İstanbul.
 3. Başgül, Ş.S., Bekar, B. & Yılmaz F.B. (2018). Nadir Görülen Hastalıklarda Ruhsal Semptomlar ve Komorbidite: Dört Olgu Sunumu. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Mayıs 2018, İstanbul.
 4. Esin,İ.Ş,Öğütlü,H., Luş,M.G,Hesapçıoğlu-Tural,S., Ceylan,M.F., Üneri,Ö.Ş., Sapmaz-Yalın,Ş., Kandemir,H., Babadağı,Z., Bozatlı,L., Dursun,O.B., Başgül,Ş.S. (2018) Difficulties of Special needs children and their families in obtaining the disabiliyt report. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Mayıs 2018, İstanbul.
 5. The Epıdemology Of Chıldhood Psychopathology In Turkey: A Multicenter Nationwide Study (EPICPAT-T), 9-12 Mayıs 2018, İstanbul.
 6. Şaziye Senem BAŞGÜL Entelektüel Yeti Yitiminde Cevaplanmayan Sorular (oturum başkanı), Özel Gereksinimli Çocuklar Komisyonu Panel Etkinliği. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 10-13 Mayıs 2017, İzmir.
 7. Şaziye Senem BAŞGÜL. Diagnosis Distribution of Cases in a Child and Adolescent Psychiatry Clinic: 9 Years Period Retrospective Screening Results. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 10-13 Mayıs 2017, İzmir.
 8. Şaziye Senem BAŞGÜL. The Effects Of Phonemic Awareness Education On The Auditory Processing And Reading Skills Of Dyslexic Children. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 10-13 Mayıs 2017,   İzmir.
 9. Şaziye Senem BAŞGÜL. The Case Report Explains Female Foot Fetishism In Autistic Male Child. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 10-13 Mayıs 2017, İzmir.
 10. Şaziye Senem BAŞGÜL. Down Sendromlu Çocuğa Sahip Olan Annelerin Tanı ile İlgili Haber Alma Süreci: Nitel Bir Çalışma. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 13-16 Nisan 2016, İzmir.
 11. Şaziye Senem BAŞGÜL. Çocuk Merkezli Oyun Terapisinin Çocuklarda Görünen Davranış Sorunlarının Çözümüne Etkisi. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 13-16 Nisan 2016, İzmir.
 12. Şaziye Senem BAŞGÜL. Lise Öğrencilerinin Algıladığı Sosyal Desteğin, Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Yaşam Doyumları ile İlişkisinin İncelenmesi. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 13-16 Nisan 2016, İzmir.
 13. Şaziye Senem BAŞGÜL. Çocuklarda Travma. Konferans. “Göç ve Psikolojik Danışma”. 6. Ulusal PDR Uygulamları Kongresi. 1-3 Aralık 2016, Gaziantep.
 14. Şaziye Senem BAŞGÜL. Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu’na (ÇÖZGER) Geçiş, panel. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 13-16 Nisan, 2016, İzmir.
 15. Şaziye Senem BAŞGÜL. Ruhsal Tanıları ve Tedavi Sürecini, Ailelere ve Çocuklara Açıklamak, çalışma grubu. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 13-16 Nisan, 2016, İzmir.
 16. Şaziye Senem BAŞGÜL. Karşılanmayan Ruh Sağlığı Hizmetleri. Özel gereksinimli çocuklar ve aileler için karşılanmayan hizmetler. 2. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi. Dünya Engelliler Günü Ek Oturumu, 2-5 Aralık, İstanbul.
 17. Şaziye Senem BAŞGÜL. Çocuklarda ve Ergenlerde Özgül Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Mental Retardasyon Ayırıcı Tanısı, konferans. 20. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi. 28-31 Temmuz 2015, Gaziantep.
 18. Şaziye Senem BAŞGÜL. Bilişsel Davranışçı Yaklaşımda Çocuklarla Oynanan İki Oyunun Uygulaması: ‘ Macera Ormanı ’ ve ‘ Tam Zamanında ’, çalışma grubu. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi. 28-31 Temmuz 2015, Gaziantep.
 19. Şaziye Senem BAŞGÜL. Cinsel Gelişim, panel. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 1-4 Nisan 2015, İstanbul.
 20. Şaziye Senem BAŞGÜL. Psikodrama ve Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemi ile Grup Çalışmasının Sınav Kaygısı Yaşayan Öğrencilerin Kaygıları Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 1-4 Nisan 2015,  İstanbul.
 21. Ş.S. Başgül, A. Güven, F. Dursun “ Erken Puberte Olgularının Depresyon ve Kaygı Düzeyleri, Benlik Saygıları ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi” Poster bildiri/ Fahrettin Kerim Gökay Poster 3. ödülü Ulusal Çocuk ve Erfen Ruh Sağlığı ve hastalıkları Kongresi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirme 15-18 Mayıs, 2013
 22. Ş.S. Başgül “Özürlü Çocukta Bağlanma Süreci” Özürlülerde Sınırlarımız, Sınırlılıklarımız isimli panel/ Ulusal Çocuk ve Erfen Ruh Sağlığı ve hastalıkları Kongresi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirme 15-18 Mayıs, 2013
 23. Ş.S. Başgül. Engel İle Büyümek, Panel, Oturum Başkanı. “22 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Abant, 24-27 Nisan, 2012
 24. Ş.S. Başgül. “Antidepresanlarla Büyümek”. İlaçlarla Büyümek Paneli İçinde konuşmacı. 22 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Abant, 24-27 Nisan, 2012
 25. Ş.S. Başgül. Çocuk psikiyatrisi pratiğinde aripiprazol deneyimi. “22 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Abant, 24-27 Nisan, 2012
 26. Ş.S. Başgül, Rıdvanlı B, Kurban B, Başar G, Üneri Ö. Okul Öncesi Kaynaştırma Öğrencileri ile İlgili Akran, Veli ve Öğretmen Algılarının İncelenmesi. “22 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Abant, 24-27 Nisan, 2012
 27. Ş.S. Başgül, 8. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi konferansı dahilinde “8. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çocuklarda Endikasyon Dışı Atipik Antipsikotiklerin Kullanımı Paneli: Çocuklarda Aripiprazol Kullanımı”, 81 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 2011
 28. Ş.S  Başgül, 21. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde “21. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Türkiye’de Engelli Olmak Paneli:” Bağımsız Yaşam Becerileri “, 42 pp., Antalya,Türkiye, Nisan 2011
 29. S. Başgül, G. Osborn, F. Ekmen, F. Elhadef. “Down sendromu ile ilgili yapılan eğitimlerde ailelerinin ve uzmanların beklentileri”. 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 25 – 28 Nisan 2011, Antalya.
 30. Ş. Başgül, S. Saltık, A. Beyhun,  A.  İçağasıoğlu,  Z. Saçar, H.  Horoz, M. Macit, S. Gökçeer. “Göztepe eğitim ve araştırma hastanesi özürlü çocuk heyetinin 2010 yılı verileri”. 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 25 – 28 Nisan 2011, Antalya.
 31. Özdemir, M. Ergüven. S.S. Başgül, Akalın A. “Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniklerinde Yatan Çocuklarda ve Annelerinde Depresyon ve Anksiyete Sıklığının Araştırılması”. 33. Pediatri Günleri, 28-31 Mart 2011, İstanbul.
 32. Ş.S. Başgül. “Zeka geriliği olan çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi uygulamaları” (panel). 18. Anadolu Psikiyatri Günleri, 17-20 Haziran 2009, Afyonkarahisar.
 33. Ş.S. Başgül. “Farklı olanla yaşamak”. 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 14-17 Nisan 2009, Antakya.
 34. Ayaz, S.S. Başgül, I. Karakaya, Ş.G. Şişmanlar, A. Yar, E. Şentürk, S. Dikmen. “3-5 yaş grubunda kurum bakımındaki çocuklarda ruhsal hastalık sıklığı ve ilişkili etmenler” 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 14-17 Nisan 2009, Antakya.
 35. S. Başgül, G.B. Akkaya, N. Etiler, A. Coşkun. “Erken çocukluk döneminde resim yaşı ve ilişkili faktörler”. 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 14-17 Nisan 2009, Antakya.
 36. Ş.S. Başgül, Humen C. Elmi, Linda Balcı. “Anne mi, Abla mı ?,  Baba mı Dede mi?”: Ensest Olgu Sunumu. Adli Psikiyatri Kongresi, 15-18 Mayıs 2008, İzmit.
 37. Ş.S. Başgül, Sezgin Kartal, Humen C. Elmi. “Netherton Sendromunun Psikiyatik Bulguları: Olgu Sunumu”. 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2008, İstanbul.
 38. Ş.S. Başgül, Nilay Etiler,  Ayşen Coşkun, Işık Karakaya, B. Ağaoğlu. “3-5 Yaşlarındaki Çocuklarda Ruhsal Bozukluk Sıklığı Ve İlişkili Faktörler”. 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2008, İstanbul.
 39. Ş.S. Başgül, Nilay Etiler,  Ayşen Coşkun. “Erken Çocukluk Döneminde Ruhsal Hastalık Sıklığı ve İlişkili Faktörler: Toplum Ve Klinik Örneklemlerinin Karşılaştırılması”. 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 19-22 Nisan 2007, İstanbul.
 40. Ş.S. Başgül. “Zihinsel engelli çocuk ve ergenlerin psikiyatrik yönden değerlendirilmesi”. 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 15-17 Kasım 2007, İzmir.
 41. Mazlum ÇAPUR, Ş. S. BAŞGÜL, Humen C. ELMİ. “Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Rapor Alma Başvurusu İle Getirilen Zihinsel Engelli Çocukların Sosyodemografik Olarak Değerlendirilmesi”  12. Ergen Günleri 14-17 Kasım 2007, İstanbul.
 42. Ş. S. Başgül, S. Kartal, Z. Özenel. “İstanbulda Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bir Mesleki Eğitim Merkezi ve Bir Vakıf Rehabilitasyon Merkezinde Eğitim Görmekte Olan Zihinsel Engelli Çocuk ve Ergenlerde  Psikiyatrik Değerlendirme Sonuçları”. 12. Ergen Günleri 14-17 Kasım 2007, İstanbul.
 43. Elif Kocasoy Orhan, Senem Başgül, Zuhal Yapıcı, Ş. Özden Üneri, Mefkure Eraksoy. “Çocukluk Çağı Başağrılarının Sınıflandırılması ve Depresyon, Anksiyete, Benlik Saygısı Ölçeklerinin Değerlendirilmesi”. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 14-19 Ekim 2003, Antalya.
 44. Ş. Senem Başgül, Ayşen Çoşkun, Belma Ağaoğlu. “Puberte Öncesi Dönemde Karbamazepin İle Tedavi Edilen Bir Hızlı Döngülü Duygudurum Bozukluğu Olgu”. 13. Ergen Günleri, 7-9 Mart 2003, İzmit.
 45. Ş. Senem Başgül, Nursu Çakın Memik, Filiz Çizmecioğlu, Ayşen Çoşkun, Belma Ağaoğlu, Şükrü Hatun. “İznik ve Elazığ Kamplarında Tip 1 Diabetli Çocukların Ruhsal Durumlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi”. VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi. 16-21 Aralık 2003, Erzurum.
 46. Ş. Senem Başgül, Filiz Çizmecioğlu, Erdem Gönüllü, Ferda Yapıcı, Mehmet Sargın, Hülya Gökmen, Ayşen Çoşkun, Şükrü Hatun. “Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adolesanlarda Yaz Kampınının Psikososyal Etkileri”.  VII. Ulusal Pediatrik Pediatrik Endekrinoloji Kongresi, 9-11 Ekim 2002, Trabzon.

Yazılan kitaplar/kitap bölümleri: 

 1. SS Başgül, G Günay. “Öfke patlamaları, davranış kontrol sorunları ve sözel-fiziksel saldırganlık olan bir olguda ayırıcı tanı”. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları İstanbul Toplantıları Vaka Kitabı, Moodist Yayınları, İstanbul, 2018.
 2. SS Başgül, M Tekden. “Erken başlangıçlı şizofreni düşünülen bir olguda ayırıcı tanı”. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları İstanbul Toplantıları Vaka Kitabı, Moodist Yayınları, İstanbul, 2018.
 3. Ş.S. Başgül, F. Topçu. “Çocuklarda ilk görüşme ve değerlendirme”. Okul Öncesi ve İlkokulda Psikolojik Danışma ve Rehberlik (ed: Z. Hamamcı ve Fulya Türk), Nobel, İstanbul,2018.
 4. Ş.S. Başgül “İşitme ve görme yetersizliği olan çocuklar”. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (ed: A Pekcanlar Akay, E.S. Ercan), HYB Basım Yayın, Ankara, 2016.
 5. M. Öztürk, Ş.S.Başgül. Çocuklarda Dürtüsellik. Hayykitap, İstanbul, 2015.
 6. Ş.S. Başgül. “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” (genel yayın yönetmeni). Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği yayını,2012.
 7. Başgül Ş.S.. “Çocuklarımız ve biz”. Ailede Cinsel Eğitim (ed: F. Erdem), Timaş Yayıncılık, 2011, İstanbul.
 8. Başgül Ş.S., Kalaycı C. “Sirozlu Hastalarda Kronik Viral Hepatit Tedavisi”. Kronik Viral Hepatitlerde Tedavi Yaklaşımları (Ed:Y Çakaloğlu, A Ökten) syf: 69. Bilimsel Tıp Yayınevi, 1998, Ankara.
 9. S.Ş. Başgül. “Çok Hoş Bir Tecrübe”. Diyabetle Büyümek Diyabetle Yaşamak (ed:Ş Hatun), sf:51. İstanbul, 2003

7.7 Diğer yayınlar

1.Ş.S. Başgül “Ders başarısızlığında ailelere öneriler” Güneş Çocuk Bülteni 1, 2013.
2.Ş.S. Başgül “Engelli Çocuk Ne İster?” Populer Psikiyatri Dergisi 70, Kasım-Aralık 2012.
3. Ş.S. Başgül “Çocuklarda Sınav Kaygısı”. Hasan Kalyoncu Ün. Psikoloji Bülteni: “Sınav Kaygısı”
4.Ş.S. Başgül “Boşanma ve Çocuk”. Populer Psikiyatri Dergisi 66, Mart-Nisan 2012.
5.Ş.S. Başgül “Medyanın çocukların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri”. Nabız Dergisi, 2012.
6.Ş.S. Başgül “Van Depremi İle Sarsılan Ruhlarımız”. Populer Psikiyatri Dergisi 64, Kasım-Aralık 2011.
7.Ş.S. Başgül “Çocuk yetiştirmenin incelikleri”. Gönül Kültür ve Medeniyet Dergisi, Aralık 2011.
8.Ş.S. Başgül “Farklı olanla yaşamak”. Gönül Kültür ve Medeniyet Dergisi, Kasım 2011.
9.Ş.S. Başgül “Mutlu bir bekleyiş”. Coklear İmplant Derneği Bülteni, 2010.
 1. Projeler
Mazlum BB, Basgul SŞ, Ekinci G. Cognitive profiles of children with Down Syndrome and structural connectivity of major association pathways in the brains of these children, and comorbid psychiatric diagnoses. Burs-Fogarty research training programs, National Institutes of Health (NIH)./Halen devam ediyor.

9.İdari Görevler

 1. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Genel Sekreteri, 2012-2013 yılları arasında
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Özel Gereksinimli Çocuklar Komisyonu kurucu başkanı
Türkiye Down Sendromu Derneği, Danışman Doktoru ve Yönetim Kurulu Üyesi
Koklear İmplant Derneği
Küçükyalı Çocuk Esirgeme Kurumu

2018 Iceci II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği

 1. Ödüller
 1. H. Binay, Ş.S. Başgül, I. Karakaya. “Suriye ve Irak’tan Gelen Savaş Mağduru. Çocuk ve Genç Mültecilerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu Düzeyi”. Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Araştırma Ödülü. Ankara, 2018
 2. Ş.S. Başgül, A. Güven, F. Dursun “ Erken Puberte Olgularının Depresyon ve Kaygı Düzeyleri, Benlik Saygıları ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi” Poster bildiri/ Fahrettin Kerim Gökay Poster 3. ödülü Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve hastalıkları Kongresi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirme 15-18 Mayıs, 2013
 3. Ş.S. Başgül, N. Etiler, N.Ç. Memik, A. Coşkun, B. Ağaoğlu. Erken Çocukluk Envanteri-4 Ebeveyn Formu (EÇE-4) Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 83-92 pp., 2009 (En iyi makale ödülü, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2009).

 

1 12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci
Yıl Teorik Uygulama Sayısı
Güz Fizyolojik Psikoloji 3 0 21
Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Psikopatolojileri 3 0 110
2016-2017 Staj 0 0 85
İleri Psikopatoloji I 3 0 34
Klinik Uygulama 3 0 12
İlkbahar Nöropsikoloji 2 0 64
İleri Psikopatoloji I 3 0 8
2016-2017 Klinik Uygulama 3 0 30
Psikofarmakolojik Yaklaşımlar 3 0 48
Süpervizyon II 0 0 8
Klinik Psikofarmakoloji 3 0 3
Güz Fizyolojik Psikoloji 3 0 96
Psikofarmakoloji 3 0 119
Staj 0 0 12
2017-2018 Staj/Klinik Uygulama 0 0 109
İleri Psikopatoloji I 3 0 5
Klinik Uygulama 3 0 16
Süpervizyon I 0 0 12
Klinik Psikolojide Vaka Çalışmaları 3 0 3
İlkbahar Bilişsel Psikoloji 3 0 101
Nöropsikoloji 2 0 124
2017-2018 Psikofarmakolojik Yaklaşımlar 3 0 15
Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 3 3

Eğitim Sertifikaları ve Kurslar

2012- Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Psikoloji bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans dersleri (İstanbul ve Gaziantep).
“Eyvah Çocuğum Okula Başladı”, İstanbul, Ekim 2014.
“Çocuklarda Depresyonda Anne Baba Rehberliği”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Kasım 2013.
“Sınav Kaygısı”, Adıyaman Halk Eğitim Merkezi, 2013.
2012-2103 yıllarında İstanbul’da Rehberlik Araştırma Merkezlerinin düzenlediği hizmet içi seminerlerde “Cinsel Eğitim” konulu eğitimler.
2010-2012 yıllarında İstanbul İlinde Milli Eğitme bağlı 10 dan fazla ilköğretim okulunda çocuklarda görülen dikkat sorunları ve öğrenme güçlükleri üzerine öğretmen seminerleri.
“Otizm ve Spor”. 3. sınıf öğrencilerine lisans dersi. Marmara Üniversitesi Spor Akademisi, Mayıs 2012.
“Zihinsel Engelli Olmamak”. Altunizade Kültür Merkezi, Şubat 2009. Halka Açık Eğitim Toplantısı.
“Engelli Çocuk Ailesi Olmak” Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Çok Amaçlı Salon, Mayıs 2008. Halka Açık Eğitim Toplantısı.
“Sınav Kaygısı İle Başedebilme” Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Çok Amaçlı Salon, Mayıs 2008. Halka Açık Eğitim Toplantısı.
“Farklı Olan Ergenle Yaşamak”. Üküdar İşokulu. Eğitim Toplantısı. Kasım 2008, İstanbul.
“Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu”. İstanbul Üniversitesi Psikolojik Rehberlik Danışma Bölümü 2. sınıf öğrencilerine Ders, Aralık 2008.
“Çocukların Döneme Özgü Zorlukları ve Çözüm Önerileri”. Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Çok Amaçlı Salon, Ocak 2008. Hizmet İçi Eğitim Toplantısı.
“Çocuklarımız ve Biz”. Özel İrfan Koleji, Aralık 2008. Aile Eğitim Toplantısı.
“Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu”. Rauf Orbay İlköğretim Okulu, Aralık 2008, Öğretmen Eğitim Toplantısı.
“Otizim ve Aile”. Hamit İbrahimiye Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi. 30 Mayıs 2007, İstanbul.
“Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu”. Hamit İbrahimiye Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi. Haziran 2007. Anadolu Yakasında Milli Eğitime Bağlı Çalışan İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlere Hizmet İçi Eğitim Semineri.